ESTALVIAR EN CALEFACCIÓ? T’EXPLIQUEM COM

17:43 by

instalacionesparticular-ok

Des de Petronieves recomanem als nostres clients les següents pràctiques per a estalviar en el seu consum de calefacció.

  1. És suficient amb airejar les habitacions un màxim de 15 minuts diaris per higienitzar l’aire.
  2. És fonamental un bon aïllament de les obertures a l’exterior, l’ús de finestres amb tancament hermètic i doble vidre pot comportar un estalvi del 25%.
  3. S’ha de parar atenció als punts de fuga d’escalfor desatesos, com per exemple forats poc visibles al sostre, o petites entrades d’aire entre marcs i portes o finestres.
  4. És recomanable evitar obrir varies portes o finestres a la vegada ja que provocaran corrents d’aire fred.
  5. No s’aconsella incrementar en excés la temperatura del termòstat, quan la casa està freda, amb la finalitat d’arribar a la temperatura desitjada, aquesta pràctica incrementarà considerablement el consum.
  6. Durant la nit, s’ha d’apagar la calefacció, o reduir-la a una temperatura de baix consum, això pot comportar un estalvi de fins a un 25%.
  7. El manteniment preventiu de la caldera és garantia d’un funcionament òptim de la instal·lació, evitant així consums desmesurats causats per problemes tècnics.
  8. Es recomana purgar els radiadors just abans del inici de la temporada d’hivern i no cobrir-los, això provoca un aprofitament impecable de la instal·lació.

Categoría: Noticias