Política de Privacitat

Els informem que les dades incloses en el formulari present formaran part d’un fitxer automatitzat propietat de PETRONIEVES, S.L.

L’usuari haurà de completar tots els camps del formulari amb informació veraç, completa i actualitzada, a excepció d’aquelles dades que s’indiquin com emplenament opcional. En cas contrari, PETRONIEVES, S.L. podrà rebutjar la sol•licitud de registre.

Aquestes dades es destinaran al compliment de l’objecte de PETRONIEVES, S.L. i per a l’enviament d’informació que aquesta empresa consideri d’interès per a l’usuari, sobre productes o serveis propis i de les empreses del seu grup.

Tant l’entitat responsable dels fitxers com els qui intervinguin en qualsevol fase del tractament i les entitats a qui els hagin estat comunicats, a l’empara de l’autorització conferida per l’usuari, es comprometen expressament a adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries d’índole tècnica i organitzativa que garanteixin la seguretat de les dades i evitin la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, tant a nivell extern com en el marc de la pròpia estructura i personal dependent. Així mateix, es garanteix el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes, equips, locals i centres, que compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establerts a la normativa vigent.

L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació u oposició de les seves dades mitjançant notificació a PETRONIEVES, S.L., c/ Tres Rieres, s/n, nau 9, Polígon Industrial Magarola Sud d’Esparreguera (CP 08292), d’acord amb l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal.