Creix la demanda del transport

09:57 by

La demanda del transport a Espanya segueix creixent. En els últims dotze mesos, els vehicles pesats espanyols van transportar 1.419 milions de tones (creixement del 8%). A més es preveu que els vehicles pesats espanyols transportessin 364 milions de tones (creixement del 3%), pel que fa a l’any passat.

Per tipus de mercaderia, el transport de materials de construcció ha crescut un 1% pel que fa a l’any passat. També s’ha experimentat el creixement del transport de maquinària i productes manufacturats en un 2% sobre l’any passat.

I finalment, el transport internacional, registro un increment del 18% sobre l’any passat.

Categoría: Noticias