On contracten xofers les empreses de transport espanyoles?

10:51 by

A nivell nacional s’està disminuint l’interès per dedicar-se al sector del transport, i especialment, ser transportista. Podem observar un gran descens en les expedicions de permisos de classe C de l’any 2016 (30.610 permisos concedits) al 2017 (25.974 permisos concedits).

És per això que les empreses de transport espanyoles han decidit contractar conductors d’altres països membres de la Unió Europea. Romania és el principal estat de procedència dels xofers estrangers (20.913 al 2017/+13,1%), li segueix Bulgària (6.880/+15,7%) i Portugal (3.863/16,6%).

Pel que fa a xofers de països de fora de la Unió Europea, destaquem l’increment de conductors del Marroc, amb un 22,79% que deixa en un segon lloc als provinents de l’Equador (19,33%), seguit d’Ucraïna (13,79%), Colòmbia (6,96%) i Moldàvia (6%).

Categoría: Noticias