El 73% dels conductors prenen decisions incorrectes

08:33 by

El 73% dels conductors ha pres decisions incorrectes per culpa de la mala senyalització. Segons un estudi ha analitzat el marc de la campanya #AlVolanteLoImportante, engegada amb l’objectiu de conscienciar a la societat del perill de les distraccions en la carretera provinents tant d’elements físics del vehicle com dins del mateix.

En l’estudi han participat més de 2.000 conductors espanyols, amb l’objectiu d’analitzar els diferents elements externs que poden distreure durant la conducció.

S’ha detectat que els tres principals factors que comporten un risc al volant són:

  • Amb un 55%, la presència d’altres usuaris en la via (vianants, ciclistes, camions o motos)
  • Pel 52% l’existència d’accidents en la carretea.
  • I finalment, pel 48% una senyalització confusa.

En termes generals, s’ha detectat que els conductors consideren que la senyalització de les vies és important, més enllà de les indicacions del GPS, per la qual cosa solen centrar la seva atenció en la senyalització per sobre de les indicacions del navegador, enfront d’un 32% que presta més atenció a les indicacions del GPS.

L’estudi realitzat deixa patent que l’existència d’una senyalització clara i visible és la clau per evitar riscos en la conducció. Un 37% dels conductors, admet haver realitzat en alguna ocasió algun tipus de maniobra incorrecta que ha posat en perill la seva pròpia integritat i la de la resta de conductors.

Segons el 51% coincideixen que les senyalitzacions no se situen amb suficient antelació en certes ocasions, el 35% apunta que no és prou gran per a la seva correcta visibilitat i un 28% pensa que moltes vegades està allotjada en llocs d’escassa visibilitat, fins i tot en ocasions tapada per la vegetació.

Finalment, cal destacar que els senyals no són l’únic element extern de distracció mentre es condueix, encara que si el de major rellevància, per davant del paisatge i la presència de cartells publicitaris, elements que pel 14% i el 25% respectivament poden suposar també una distracció.

Categoría: Noticias