Instal·lacions Professionals

EL NOSTRE DEPARTAMENT D’INSTAL·LACIONS REALITZA LES SEGÜENTS ACTIVITATS:

 • Manteniment, neteja i adequació d’instal·lacions i calderes.
 • Projectes, muntatges i legalitzacions.
 • Servei de tractament de residus.
 • Disseny i instal·lació de calderes industrials i de dipòsits de gran volum.
 • Cessió i manteniment de dipòsits als clients que no disposin d’una instal·lació de gasoil.

Com a gran empresa energètica, la nostra divisió d’instal·lacions, està formada per professionals amb molts anys de qualificació en el sector amb disposició de tots els carnets professionals.

CLIMATITZACIÓ:

 • Equips domèstics d’aire CONDICIONAT split i multisplit.
 • Equips comercials d’AIRE CONDICIONAT. Disseny i instal·lació de Conductes. Recuperadors de calor.
 • Equips centralitzats. VRF, refredadores d’aigua, Conductes.
 • Refredament evaporatiu.

CALEFACCIÓ:

 • Calderes de Gas Natural, propà i gasoil.
 • Radiadors d’alumini, acer, fosa i tovallolers.
 • Geotèrmica i aerotermia.
 • Sistemes de baixa temperatura. Terra radiant.
 • Aerotermos

ELECTRICITAT:

 • Instal·lacions en baixa tensió domèstica i industrial.

GAS:

 • Instal·lacions de Gas Natural i propà.
 • Dipòsits de propà.
 • Xarxes.

AIGUA:

 • Instal·lacions domèstiques i industrials.
 • Sistemes d’aigua calenta sanitària.

SOLAR:

 • Sistemes per a aigua calenta.
 • Instal·lacions fotovoltaiques “claus en mà”.

MANTENIMENT:

 • Contractes de manteniment.
 • Manteniment preventiu.
 • Revisions i optimització de consums.